Disclaimer
Ado speelgoed besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de informatie op deze website. We maken echter een voorbehoud omtrent de juistheid van de informatie en zijn daarom niet aansprakelijk voor de schade die op directe of indirecte wijze volgt door het gebruik van de informatie van deze website.

Persoonsgegevens
Ado speelgoed neemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht bij het gebruik van uw persoonsgegevens die u op enkele plaatsen op onze website kunt invullen.

Copyright
Informatie op deze website en in welke verschijningsvorm dan ook (teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Ado speelgoed .

Producten van derden en hyperlinks
De Ado website bevat verwijzingen/ hyperlinks naar derden. Voor de inhoud van deze informatie en deze andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid.

E-mail disclaimer
Iedere door Ado speelgoed verzonden e-mail als mede de meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht te samen met de bijgevoegde bestanden te retourneren. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. Tenslotte willen wij de ontvanger erop wijzen dat dit bericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virussen. Ado is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.